Modele de facturi necompletate

Les filtres Premium de billi sont des années-lumière à venir avec notre technologie de filtration multi-étagée la plus avancée. IT-taqsima dwar it-Tariffi Billi sempliĩiment iddaħħal il-kodiĩi tas-Sistema Armonizzata (SA) Tal-Prodott juif ID-deskrizzjoni Tal-Prodott BL-UŻU tas-“Find code” (sib kodiĩi) jekk ma tafx il-kodiĩi, u tagħżel il-pajjiż TAD-destinazzjoni, INTI Tara liema dazji u taxxi għandhom jitħallsu fuq l-esportazzjonijiet lejn Pajjiżi speĩifiĩi, u b`hekk tkun tistes`tikkalkula l-Kost Tal-iżbark. Il taqsima dwar il-Proĩeduri u l-Formalitajiet Sabiex tkun TAF Aktar dwar il-proĩeduri u l-formalitajiet meħtieġa Minn Pajjiżi speĩifiĩi għall-ikklirjar doganali u l-aĩĩess Għas-Suq Kif ukoll ID-Dokumenti Li għandhom jimtlew, Kemm tmur fuq “Proĩeduri u Formalitajiet “. Agħżel il-pajjiż TAD-destinazzjoni BIEX tikseb l-informazzjoni Ġenerali dwar il-kunétourjonijiet għall-aĩĩess Għas-Suq juif żid il-kodiĩi Tal-Prodott BIEX tikseb rekwiżiti ta`importazzjoni speĩifiĩi għall-Prodott. Użah ukoll bħala Lista ta`Kontroll BIEX ikollok ID-dokumentazzjoni kollha Tal-esportazzjoni Lesta. IT-taqsima dwar l-istatistika Minn DIN IT-taqsima tistes`tikseb statistiĩi Ghal Kull Prodott għall-flussi Tal-Kummerċ Bejn il-Pajjiżi Tal-UE u Dawk Li mhumiex FL-UE, aĩĩessati Billi sempliĩiment iddaħħal kodiĩi sa juif deskrizzjoni Tal-Prodott. IT-taqsima dwar l-ostakoli g ħall-Kummerċ Hawnhekk issib informazzjoni dwar l-ostakoli għall-Kummerċ Li jistg ħu jaffettwaw l-esportazzjonijiet tiegħek mal-Pajjiżi kkonĩernati. IT-taqsima dwar l-SPS DIN il-bażi TAD-dejta Hija mfassla Sabiex tiffaĩilita l-IDENTIFIKAZZJONI Tal-kwistjonijiet Tal-esportazzjoni Sanitarji u Fitosanitarji (SPS) u l-approċċ strateġiku għalihom f`pajjiżi Li mhumiex FL-UE. Dette skyldes højst sandsynligt, à DIN Internet forbindelse går gennem en ProxyServer i et Land Uden for EU, selvom du befinder Dig i EU (eller et tiltrædende Land eller kandidatland). Med en Sadan teknisk Konfiguration, kan VI ikke donner Dig adgang.

VI er pålagt denne begrænsning gennem vores licensaftaler med Eksterne kontrahenter. Hvis du har forventes pour à situationen en Anden Computer (f. EKS. DIN hjemmecomputer), som er Koblet til en Lokal internetudbyder, skulle du Uden problemer kunne se oplysningerne je Begge afsnit. . 1. mis sur turulepääsu andmebaas? 2. KUIDAS Saab turulepääsu andmebaas teid aidata? 3.

KUIDAS ma leian teavet ELi importimisel kehtivate tollimaksude kohta? 4.