Tawaran Kepada Francaisi

  • Pengunaan Hak Cipta Intelek Ar-Rahn
  • Manual Standard Prosedur Operasi
  • Sistem IT Ar-Rahn
  • Latihan di akademi Permodalan (Diiktiraf oleh Financial Acreditation Agency – FAA)
  • Khidmat pakar emas
  • Kelulusan segera untuk menjadi francaisi (Jika memenuhi terma dan syarat)
  • Rangkaian francaisi di seluruh negara

Sertai Kami Sekiranya Anda:

  • Koperasi yang diluluskan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia untuk menjalankan aktiviti Ar-Rahn.
  • Syarikat / Individu yang mempunyai lesen yang diluluskan oleh Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan.