Pengenalan

Unit Pembangunan dan Francais diwujudkan pada tahun 2012 bertujuan untuk menguruskan dan mempromosikan francais Ar-Rahn. Permodalan Kelantan Berhad dilantik menjadi francaisor Ar-Rahn pada tahun 2007. Pada tahun 2010, Permodalan Kelantan Berhad telah memperolehi hak cipta Ar-Rahn.

Carta Organisasi